ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รับเงินเยียวยา 5000 บาท

ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รับเงิน 5,000 บาท

 • ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เริ่มลงทะเบียนได้ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคมนี้เป็นต้นไป เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหมดรับลงทะเบียน
 • ผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ควรใช้โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ เพื่อจะได้รับผลการลงทะเบียนและสิทธิตามมาตรการผ่านทาง SMS

 

คุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

 • สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ
 • ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
 • ผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

หลักฐาน-เอกสารสำหรับผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ
 • ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)

วิธีรับเงิน หลังจากลงทะเบียน นั้นมี 2 ช่องทางได้แก่

 • พร้อมเพย์ (เฉพาะเบอร์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก) หากไม่ได้กับเลขบัตรประชาชนสามารถเข้าไปดำเนินการได้ผ่านตู้ ATM หรือ Mobile Application
 • รับเงินผ่านทางบัญชีธนาคารได้ทุกธนาคาร