ส่องไทม์ไลน์ลงทะเบียน โครงการคนละครึ่ง ใช้เมื่อไหร่

เปิดไทม์ไลน์ลงทะเบียนคนละครึ่ง แจกเงิน 3000 บาท กำหนดโควตา 10 ล้านคน เริ่มเมื่อไหร่ใช้วันไหนต้องเช็ก

ครม. มีมติเห็นชอบ โครงการคนละครึ่ง แจกเงิน 3,000 บาท ให้ 10 ล้านคนที่ลงทะเบียน

กรุงไทย และ คลัง ได้เปิดเผยไทม์ไลน์โครงการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

วันที่ 1 ต.ค. 63 : เปิดเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดยร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ที่ไม่ใช่นิติบุคคล สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้

วันที่ 16 ต.ค. 63 : เปิดให้คนทั่วไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. (กำหนดโควตา 10 ล้านคน)

วันที่ 23 ต.ค.-31 ธ.ค. 63 : ประชาชนที่ได้สิทธิ์ 3,000 บาท สามารถใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ โดยสังเกตุร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ว่า “คนละครึ่ง”